Expander proteesilla rakennettava rinta

Expander proteesilla rakennettava rinta

Ellei hoikalla potilaalla ole omia siirtokudoksia, on silikoni-implantti hyvä vaihtoehto. Rinnan poistoleikkausarpi on yleensä vähän kiristävä, niin että se venytetään vähitellen. Rintalihaksen alle tehdään tila ja sinne laitetaan tyhjä venytysproteesi. Yleensä proteesi kannattaa vuorata tukikalvolla (acellularmatrix – esim. Strattice) alaosastaan.

Haavan parannuttua venytysproteesia aletaan täyttämään keittosuolalla. Täytön voi tehdä 1-2 kertaa viikossa sen mukaan kuin iho ja arpi antavat myöten. Kudosvenytin täytetään vähän suunniteltua implanttia suuremmaksi. Kun ihon kiristys on normaalistunut, vaihdetaan kudosvenytin suunnitellun kokoiseksi implantiksi.

Lopuksi tehdään nännin keskusta ihokielekkeellä ja nännipiha tatuoidaan näiden haavojen parannuttua.

Leikkaukset tehdään yleensä päiväkirurgisena ja sairauslomaksi riittää 1-2 viikkoa.