Acellularmatrix (esim. Strattice) rintarekonstruktioissa

Acellularmatrix (esim. Strattice) rintarekonstruktioissa

Strattice on Life Cell’n tuote, joka valmistetaan porsaan nahkasta. Laboratorio-olosuhteissa siitä poistetaan solut, jotka voisivat aiheuttaa vasta-ainemuodostuksen (minimoidaan 1,3 alpha galactoseepitooppi synteesi).

Lopputulosta voidaan käyttää ihon alla kudosten tukemiseen. Se toimii hyvin rintaproteesia ympäröivän taskun tukemisessa, mutta sitä käytetään myös isoissa tyräongelmissa verkkoplastian vaihtoehtona.

Tutkimuksissa on todettu, ettei se estä verisuonten kasvua (angiogeneesiä), eikä häiritse valkosolujen eikä muiden soluryhmien toimintaa, joten Stratticen tulehdusriski ei ole normaalia suurempi.

Rintaimplanttien asemointi oikeaan paikkaan rinnaksi on vaativaa. On tärkeätä, että implantin koko ja paikka on suunniteltu huolellisesti etukäteen.

Omakudossiirteiden (esim. LD) tai jäljellä olevan oman rinnan avulla implantti saadaan yleensä tuettua tyydyttävästi. Jos kuitenkin halutaan laittaa rintaimplantti pelkästään rinnan ihon alle esim. profylaktisessa rintaleikkauksessa tai expanderiproteesi rinnan poistoleikkauksen (mastektomian) yhteydessä, tarvitaan proteesin alaosaan lisätukea. Muuten proteesi valuu alaspäin ja helposti hiertää ohueen ihoon haavan. Sivuprofilissa on nähtävissä, miten proteesi roikkuu rinnan alaosassa.

Tähän Strattice on hyvä apu.

Rintaimplantille tai expanderproteesille tehdään tila rintalihaksen alle. Koska se ei riitä rinnan alaosaan, ommellaan Strattice-tukikalvo sen jatkeeksi ja muodostetaan tarvittava tasku proteesille suunniteltuun paikkaan.