3D-mallinnus

3D-mallinnus

Rintojen hyvä symmetria on rinnan muotoilussa ja rekonstruktiossa tärkeä tavoite. Täsmälleen oman rinnan kokoisen vapaan kudossiirtokielekkeen rakentaminen on vaikeata ja haasteellista.

Täydellisen symmetrian parantamiseksi kehitämme koko ajan 3-dimensionaalista (3D) suunnittelutekniikkaa.  3D-valokuvien avulla mitataan oman rinnan sekä käytettävissä olevan kudossiirteen koko (tilavuus).

3d-mallinnus-vaiheet

Ultraäänitutkimuksen avulla mitataan suunnitellun siirteen paksuus sekä ihonalaisen rasvakerroksen että mahdollisesti käytettävän lihaksen paksuus. Näistä arvoista lasketaan oman rinnan ja rakennettavan rinnan tilavuus.

Ellei samaan tilavuuteen voida päästä, pienennetään asiakkaan omaa rintaa tai suurennetaan rakennettavaa rintaa esim. implantilla. Näistä arvoista voidaan laskea myös mahdollisesti tarvittavan implantin koko.

Päätökset toimenpiteistä tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

3D-kuvilla voidaan myös havainnollistaa tavoiteltava lopputulos jo etukäteen. Tällöin potilaan on helpompi osallistua menetelmän valintaan.

3d-mallinnus