Rekonstruktiivinen kirurgia on haasteellista ja vaativaa. Tavoitteena on terveen muodon ja toiminnan palauttaminen. Onneksi plastiikkakirurgia tarjoaa tähän paljon työkaluja.

Lähes jokapäiväisessä käytössä ovat vapaat ihonsiirteet. Paikallisilla tai etäkielekkeillä (kudossiirroilla) saadaan parempi esteettinen tulos, joten ne ovat ensi sijaisia korjausmenetelmiä. Tällöin myös  kudossiirron ottokohta tulee korjata. Hyvällä ja yksilöllisellä suunnittelulla saadaan paras tulos. Siksi leikkaukset edellyttävät aina konsultaatiokäyntiä vastaanotolla.

Tavallisimpia rekonstruktioleikkauksia ovat kasvojen sekä vartalon alueen tapaturmien, synnynnäisten ongelmien  ja syöpäleikkausten korjaukset.

Plastiikkakirurgi on koulutettu myös replantaatiokirurgiaan (raajojen uudelleen istuttaminen), mutta Suomessa käsikirurgit ovat erityisesti perehtyneet tähän puoleen. Mikrokirurgiset vapaat kudossiirteet mahdollistavat laajojen kudosvaurioiden korjaukset sekä isojen traumojen jälkeisen kudospuutoksen korjauksen. Lisäksi ne mahdollistavat hankalienkin syöpämuutosten radikaali kirurgian. Tällöin siirrettävä kudos otetaan irti ihmisen verenkierrosta ja ommellaan uudessa paikassa tarjolla oleviin verisuoniin.

Uusinta uutta on ommella myös hermoja, että siirtokudokseen tulisi tunto (esim. mikroneurovaskulaarinen ms-TRAM rintarekonstruktioissa).

Rintarekonstruktioleikkaukset syövän jälkeen

Rinta voidaan rakentaa, kun potilas on toipunut hyvin syöpähoidoista. Yleensä siihen kuluu 1-2 vuotta aikaa. Korkean riskin taudissa suositellaan kolmea toipumisvuotta.

Rinnan rakentamiseen on useita menetelmiä. Menetelmän valintaan vaikuttaa potilaan terveystilanne, yleiskunto, ikä, omat toiveet sekä aikaisemmat vatsan alueen leikkaukset.

Omakudossiirteillä saadaan paras rinta. Implantit, kudosvenyttimet ja rasvan siirto ovat myöskin kehittyneet, ja tarjoavat hyvän vaihtoehdon hoikalla asiakkaalla, kun omaa kudosta ei ole siirrettäväksi.

Vapaa vatsakieleke (Mikroneurovaskulaarinen musclespearing TRAM rintarekonstruktio)

Vapaa vatsakieleke on paras kudos rinnan muotoiluun. Se on pehmeätä ja kohtuullisen hyvin muotoutuvaa. Navan alapuolisesta kudoksesta, ihosta ja sen alaisesta rasvasta muotoillaan rinta.

Plastiikkakirurgimme Helena Puonti on kehittänyt menetelmän, jolla kielekkeeseen ommellaan myös hermot. Tutkimuksen mukaan kielekkeen iho tuntee tällöin keskimäärin puolet normaali ihon tunnosta. Osalle asiakkaista ihotunto voi palautua täysin normaaliksi.

Lue lisää

Selän kudoksista rakennettu rinta (LD-rintarekonstruktio)

Rinta voidaan rakentaa selän kudoksilla. Sieltä otetaan iho, ihon alainen rasva ja kolmiomainen litteä latissimus dorsii lihas. Verenkierto näihin kudoksiin tulee kainalon suonista. Kieleke irroitetaan ja siirretään rinnan puolelle verisuoniyhteytensä varassa ja muotoillaan rinnaksi. Selän kudokset ommellaan kielekkeen ottokohdasta suoraan kiinni. Oikealla potilasvalinnalla selän kudos riittää rinnan muotoiluun. Hoikalla asiakkaalla LD-kielekkeen alle laitetaan tarvittaessa implantti.

Toimenpiteen jälkeen liikkuminen on vapaata, mutta leikatun puolen olkavarren päällä ei saa nukkua seuraavan 6 viikon aikana. Sairauslomaa kirjoitetaan 5 viikkoa.

Lue lisää

Expander proteesilla rakennettava rinta

Ellei hoikalla potilaalla ole omia siirtokudoksia, on silikoni-implantti hyvä vaihtoehto. Rinnan poistoleikkausarpi on yleensä vähän kiristävä, niin että se venytetään vähitellen. Rintalihaksen alle tehdään tila ja sinne laitetaan tyhjä venytysproteesi. Yleensä proteesi kannattaa vuorata tukikalvolla (acellular matrix – esim. Strattice) alaosastaan.

Haavan parannuttua venytysproteesia aletaan täyttämään keittosuolalla. Täytön voi tehdä 1-2 kertaa viikossa sen mukaan kuin iho ja arpi antavat myöten. Kudosvenytin täytetään vähän suunniteltua implanttia suuremmaksi. Kun ihon kiristys on normaalistunut, vaihdetaan kudosvenytin suunnitellun kokoiseksi implantiksi.

Lopuksi tehdään nännin keskusta ihokielekkeellä ja nännipiha tatuoidaan näiden haavojen parannuttua.

Leikkaukset tehdään yleensä päiväkirurgisena ja sairauslomaksi riittää 1-2 viikkoa.

Rasvansiirrot rinnaksi

Rasvan siirto rinnaksi on mielenkiintoinen, suhteellisen uusi, menetelmä. Omaa rasvaa otetaan vesisuihkuavusteisella rasvaimulla hellävaraisesti muualta vartalolta.
Kokonaisen rinnan rakentamiseen tarvitaan 3-4 rasvansiirtokertaa. Toimenpide tehdään nukutuksessa ja yleensä päiväkirurgisena.

Useasti rasvansiirtoon kannattaa liittää kudosten venyttäminen. Siihen voidaan käyttää expanderproteesia, mutta se voidaan tehdä myös ulkoisella venyttimellä, ns. alipaineliiveillä, Brava-menetelmällä. Ulkoista rinnan alipaineimua joutuu käyttämään useita kuukausia ja ihon venyttyä lisätään rintaan rasvaa. Menetelmä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja sitoutumista tavoitteen saavuttamiseksi.

Jos rinnassa on ihoa riittävästi, rasvatäyttö onnistuu helpommin. Myös epäsymmetria ja muotovirheen korjaaminen onnistuu rasvansiirrolla hyvin.

Lue lisää