Asymmetriakorjaukset rasvansiirrolla

Omaa rasvaa otetaan omasta vartalosta sieltä, missä sitä on eniten. Näin myös ottokohta korjaantuu. Pienempi määrä rasvaa otetaan käsin alipainekatetrilla, isompia määriä tarvittaessa käytetään hellävaraista vesisuihkuavusteista rasvaimua.

Tavallisin ottokohta on vatsan alue, mutta myös lantion sivuilla ja reisien sisäsivuilla on rasvaa otettavaksi. Neste suodatetaan kudoksesta pois ja rasva on valmis siirrettäväksi. Rasva siirretään rintarauhasen alle sekä rinnan ihon alle, vältetään laittamasta sitä itse rintarauhaseen.

Tutkimusten mukaan noin 60 % siirtorasvasta jää eloon ja loppu sulaa pois. Tässä voi olla yksilöiden välillä suurikin vaihtelu. Tavoitteena on, että rasvasolu uudessa paikassaan verenkierrottuu. Siksi rasvaa voi kerrallaan laittaa vain sopivasti, mahdollinen ylitäyttö estää rasvan verenkierrottumisen.

Rasvansiirto soveltuu erinomaisesti rinnan muotovirheiden ja epäsymmetrian korjauksiin. Pienen rasvansiirtoalueen voi hoitaa paikallispuudutuksessa, mutta toimenpide tehdään yleensä nukutuksessa päiväkirurgisena.

Kokonaisen rinnan rakentaminen on työlästä ja vaatii useita rasvansiirtoja. Tällöin menetelmä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja sitoutumista tavoitteen saavuttamiseksi.

Kiinteä rinnanpoistoarpi venyy huonosti. Arven alla oleva sidekudosliitos irroitetaan (rigotomia) rasvan siirron yhteydessä. Siitä huolimatta useimmiten tarvitaan myös arven venytystä joko kudosvenyttimellä tai alipaineimuliiveillä.

Acellular matrix (esim. Strattice) rintarekonstruktioissa

Strattice on Life Cell’n tuote, joka valmistetaan porsaan nahkasta. Laboratorio-olosuhteissa siitä poistetaan solut, jotka voisivat aiheuttaa vasta-ainemuodostuksen  (minimoidaan 1,3 alpha galactose epitooppi synteesi).  Lopputulosta voidaan käyttää ihon alla kudosten tukemiseen. Se toimii hyvin rintaproteesia ympäröivän taskun tukemisessa, mutta sitä käytetään myös isoissa tyräongelmissa verkkoplastian vaihtoehtona.

Tutkimuksissa on todettu, ettei se estä verisuonten kasvua (angiogeneesiä), eikä häiritse valkosolujen eikä muiden soluryhmien toimintaa, joten Stratticen tulehdusriski ei ole normaalia suurempi.

Rintaimplanttien asemointi oikeaan paikkaan rinnaksi on vaativaa. On tärkeätä, että implantin koko ja paikka on suunniteltu huolellisesti etukäteen.

Omakudossiirteiden (esim. LD) tai jäljellä olevan oman rinnan avulla implantti saadaan yleensä tuettua tyydyttävästi. Jos kuitenkin halutaan laittaa rintaimplantti pelkästään rinnan ihon alle esim. profylaktisessa rintaleikkauksessa tai expanderiproteesi rinnan poistoleikkauksen (mastektomian) yhteydessä, tarvitaan proteesin alaosaan lisätukea. Muuten proteesi valuu alaspäin ja helposti hiertää ohueen ihoon haavan. Sivuprofilissa on nähtävissä, miten proteesi roikkuu rinnan alaosassa.

Tähän Strattice on hyvä apu.

Rintaimplantille tai expanderproteesille tehdään tila rintalihaksen alle. Koska se ei riitä rinnan alaosaan, ommellaan Strattice-tukikalvo sen jatkeeksi ja muodostetaan tarvittava tasku proteesille suunniteltuun paikkaan.